TelefonBG.com е компания която предлага пълно портфолио услуги свързани с телекомуникациите:


Няколко факта за нас: 

  • Разполагаме със собствена автономна система (AS) с номер 199221 позволяваща оптична свързаност и резервираност през различни доставчици. 
  • Директна свързаност с няколко Tier1 доставчици на телефония гарантира изключитено висико качество на телефонията.
  • Присъствие в най-големия дейтацентър в Източна европа - Telepoint, което ни осигурява отлична интернет свързаност през най-големите световни доставчици към цял свят.
  • Осигуряваме услуги вече 3 години и продължаваме да се развиваме .