За нас

ТБГ ООД предлага висококачествени глобални телекомуникационни услуги, комбинирани с голям набор от географски, мобилни и toll-free географски номера от над 65 държави.
Чрез широката ни партньорска мрежа и нивото на познания на телекомуникационния бизнес, фирмата предлага различни решения за развиващи се компании и такива, които са утвърдени на пазара.

Oсновна наша цел е предлагането на цялостно телекомуникационно решение, което обхваща момента от постъпване на обаждането, през контрол на качеството до статистиката и менажиране на обажданията.

Към момента в портфолиото ни са включени директни интеркънекти към голям брой локални и чуждестранни доставчици, както на географски, мобилни и toll-free телефонни номера от различни държави, така и на гласови услуги.
Сървърите ни са разположени в дейта центрове в България(2 локации в София), САЩ, Германия, Холандия, Хонг Конг и Сингапур. Имаме изградена свързаност чрез директни BGP сесии към LeaseWeb, SoftLayer, Google, Microsoft, Apple, Hurricane Electric чрез интернет ексчейндж центъра NL-IX.

Освен телефонни номера фирмата предлага интегрирана Web и API платформа за изпращане на кратки текстови съобщения – SMS, Bulk SMS, локално в България, така и към международни номера.

Нашите специалисти повишават своята квалификация непрекъснато, за да можем да отговорим на всеки един казус, който ни поставите!