Сингапур

Географски номера
Град Телефонен код Месечна такса
Сингапур SINGAPORE + 65 (0) 31 19.99лв с ДДС

ВНИМАНИЕ: За използването на номерата е необходимо сключване на договор и предоставянето на допълнителни документи!

Заяви номер

Допълнителни изисквания:

1.Име и фамилия, Фирма /ако има/ и телефонен номер за контакт.

2.Копие на документ за самоличност /сертификат за регистрация на фирма/.

3.Текущ адрес на лицето, ползващо номера.

ВНИМАНИЕ: За използването на номерата е необходимо сключване на договор!

Заяви номер

Номерата работят при наличието на:

» SIP софтуер,android, ios, Win, който може да бъде инсталиран на компютър / смартфон

или

» хардуерен телефон Cisco

» и достъп до интернет** Wifi.

** Възможно е пренасочване към стационарен / мобилен номер!