Телефонни централи

Телефонна централа Старт включва:

ѵ Виртуална телефонна централа, разположена на сървър в нашият център за колокация;

ѵ Безплатна конфигурация през първите 3 месеца

ѵ 3 едновременни входящи обаждания

ѵ 3 едновременни изходящи обаждания

 

Възможности на телефонната централа:

ѵ До 3 реални номерa

ѵ Показване на входящ номер

ѵ Задържане на обаждане

ѵ Прехвърляне на обаждане

ѵ Музика на изчакване

ѵ Справка на разговорите в реално време през web панел

ѵ Справка на разговорите по e-mail

ВНИМАНИЕ: За изпозлването на услугата се изисква сключване на договор!

Месечна такса - 30лв с ДДС

Заяви централа

Телефонна централа Премиум включва:

ѵ Виртуална телефонна централа, разположена на сървър в нашият център за колокация;

ѵ 1 реален географски номер, включен в цената на телефонната централа;

ѵ Безплатна конфигурация през първите 3 месеца

ѵ Неограничен брой едновременни входящи обаждания

ѵ Неограничен брой едновременни изходящи обаждания

 

Възможности на телефонната централа:

ѵ До 10 реални номерa

ѵ Кратък номер за всеки активиран фиксиран номер

ѵ Неограничен брой вътрешни постове

ѵ Показване на входящ номер

ѵ SIP/IAX протоколи

ѵ Гласова поща

ѵ Гласова поща към e-mail

ѵ Факс към e-mail

ѵ Изпращане на факс, чрез ъплоад на файлове

ѵ Уеб интерфейс за прослушване на гласова поща

ѵ Възможност за интерактивно гласово меню

ѵ Групиране на вътрешните постове

ѵ "Опашки" за изчакване

ѵ Конферентни телефонни стаи достъпни и от чужбина, с които можете да осъществявате конферентни разговори с Ваши клиенти и партньори

ѵ Пренасочване на обажданията

ѵ Прехвърляне на обаждане

ѵ Задържане на обаждане

ѵ Времеви пояси за звънене Time-Based Routing

ѵ Музика на изчакване

ѵ "Опашки" за изчакване

ѵ Справка на разговорите в реално време през web панел

ѵ Справка на разговорите по e-mail

ѵ Възможност за запис на разговорите и прослушване веднага след приключване на разговора. Включено пространство 20Gb**

ѵ Възможност за мениджърски контрол над разговора на операторите в реално посредством включване в разговора и насочване на оператора без клиента да чува мениджъра

**Възможност за увеличаване при нужда!

ВНИМАНИЕ: За изпозлването на услугата се изисква сключване на договор!

Месечна такса - 70лв с ДДС

Заяви централа

Телефонната централа може да е разположена в дейта център LeaseWeb във Франкфурт или Амстердам, в комуникационен шкаф, нает от TelefonBG.com. Това позволява на всички клиенти с международни офиси да използват предимството на директната свързаност, осигурена от стратегическото разположение на Факнфурт и Амстердам като основни еропейски Интернет ексчейндж центрове (IX). TelefonBG.com има изградена директна свързаност с LeaseWeb, посредством собствена BGP peering сесия, благодарение на присъствието на TelefonBG.com в NL-IX. Ниските времезакъснения осигурени от оптичната свързаност с дейта центровете гарантира отлично качество на разговорите и безотказност на услугата.

Телефонна централа Премиум EU включва:

ѵ Виртуална телефонна централа, разположена на сървър в нашия комуникационен шкаф в дейта центъра на LeaseWeb в Франкфурт или Амстердам

ѵ Отлична свързаност към цяла Европа

ѵ 1 реален географски номер, включен в цената на телефонната централа

ѵ Безплатна конфигурация през първите 3 месеца

ѵ Неограничен брой едновременни входящи обаждания

ѵ Неограничен брой едновременни изходящи обаждания

 

Възможности на телефонната централа:

ѵ До 5 реални номерa

ѵ Кратък номер за всеки активиран фиксиран номер

ѵ Неограничен брой вътрешни постове

ѵ Показване на входящ номер

ѵ SIP/IAX протоколи

ѵ Гласова поща

ѵ Гласова поща към e-mail

ѵ Факс към e-mail

ѵ Изпращане на факс, чрез ъплоад на файлове

ѵ Уеб интерфейс за прослушване на гласова поща

ѵ Възможност за интерактивно гласово меню

ѵ Групиране на вътрешните постове

ѵ "Опашки" за изчакване

ѵ Конферентни телефонни стаи достъпни и от чужбина, с които можете да осъществявате конферентни разговори с Ваши клиенти и партньори

ѵ Пренасочване на обажданията

ѵ Прехвърляне на обаждане

ѵ Задържане на обаждане

ѵ Времеви пояси за звънене Time-Based Routing

ѵ Музика на изчакване

ѵ "Опашки" за изчакване

ѵ Справка на разговорите в реално време през web панел

ѵ Справка на разговорите по e-mail

ѵ Възможност за запис на разговорите и прослушване веднага след приключване на разговора. Включено пространство 20Gb**

ѵ Възможност за мениджърски контрол над разговора на операторите в реално посредством включване в разговора и насочване на оператора без клиента да чува мениджъра

**Възможност за увеличаване при нужда!

ВНИМАНИЕ: За изпозлването на услугата се изисква сключване на договор!

Месечна такса - 110лв с ДДС

Заяви централа