Допълнителни настройки

Допълнителни настройки на Zoiper за IOS

1. Разрешете достъпа на Zoiper до Вашите Notifications

2. Разрешете достъпа на Zoiper до Вашия микрофон

3. Разрешете достъпа на Zoiper до Вашата камера

4. Разрешете достъпа на Zoiper до Вашите контакти

5. Разрешете работата на Zoiper в background режим - от меню Settings - Incoming calls - отбележете "Force Background" и "Wi-Fi keep alive"

Допълнителни настройки на Zoiper за Android

1. Разрешете работата на Zoiper в background режим

2. Имате възможност да премахнете интегрирането на листа с обаждания от Zoiper и този на телефона Ви - Settings - Advanced - махнете отметката на Integrate With Native Call Log

3. За телефони Huawei - влезте в Settings на телефона Ви - Battery - Launch - изберете програмата Zoiper и махнете отметката

При грешка "Registration failed (Transport failure: no transports left to try (503))" изтрийте програмата и я инстаалирайте отново

Допълнителни настройки на Media 5 fone за Android

1. Позволете приложението да работи на заден фон

2. За телефони Huawei - влезте в Settings на телефона Ви - Battery - Launch - изберете програмата Media 5 fone и махнете отметката