Windows

Стъпка 1: Изтеглете програмата Zoiper от официалния WindowsPhone сайт.

Стъпка 2: Отворете програмата.

Стъпка 3: Отидете в менюто настройки.

Стъпка 4: Натиснете бутона за сканиране на QR код-а.

Стъпка 5: Сканирайте код-а от нашата страница /за целта ще Ви трябва допълнителен компютър, на който да отворите страницата/.

Стъпка 5: Въведете предоставените Ви в мейла номер и парола.

QR image

Стъпка 1: Изтеглете програмата Zoiper от ТУК

Стъпка 2: Инсталирайте програмата.

Стъпка 3: Отворете програмата.

Стъпка 4: Изберете опцията "Continue as a free user".

Стъпка 5: В полето "Username" въведете номера,който Ви е изпратен мейла, последван от @130.185.228.8

Стъпка 6: В полеет "Password" въведете паролата.

Стъпка 7: Натиснете бутона "Login".

Стъпка 8: Въведете в полето "Hostname" 130.185.228.8 и натиснете бутоне "Next"

Стъпка 9: Натиснете бутона "Skip".

Стъпка 10: Натиснете бутона "Next".

Стъпка 11: Натиснете бутона "Configure" и следвайте стъпките за автоматична настройкана програмата.

Стъпка 12: Натиснете бутона "Finish".