Номера

Месечна такса за номер България – 6лв с ДДС.
Изходящи обаждания към България – стационарни – 0.048лв с ДДС/минута
Изходящи обаждания към България – мобилни – 0.12лв с ДДС/минута
Изходящи обаждания към 0700 номера България – 0.56лв с ДДС/минута
Изходящи обаждания към международни номера – не се поддържат.
Таксуване на изходящите обаждания – на всяка секунда.

Лица с намалена трудоспособност и хора в неравностойно положение ползват 50% отстъпка от месечната такса за номер.